D-8500CL

100X~250X COLOR CCD CAMERA

CROSS LINE Built-in

★超迷你★高解析彩色十字線顯微攝影機

可更換不同倍數鏡頭

 

型號

D-8500CL

視訊系統

NTSC

感測元件

1/4英吋 CCD 

有效圖

41萬圖素

掃瞄系統

525條, 60 圖場/秒

最低照度

0.5 燭光

信噪比

 60分貝

解析度

500 電視線

白平衡

自動追蹤白平衡

背光補償

自動

電子快門

1/60~1/120,000 秒

十字線

內建

十字線顏色

白色(另有黑色可選)

放大倍數(光學)

可更換不同倍數鏡頭

工作距離

視鏡頭特性

視訊輸出

Composite 1.0V p-p at 75 ohm

GAMMA

0.45

操作溫度

-20度TO 70度

電源供應

直流4.5伏~15伏 / 50毫安

                                                                                                   

                                                                                         

回上

友翔科技有限公司

U-SHYANG TECHNOLOGY CO., LTD.

台北縣三重市重陽路2段28號

TEL:(02)2988-3924  FAX:(02)2971-3540